POŁOŻENIE


Rybna

Województwo – Małopolskie
Powiat - Krakowski Ziemski
Gmina - Czernichów

Współrzędne geograficzne: N = 50°03'04,1'' E = 19°38'50,3''


Rybna jest największa wsią w gminie czernichowskiej. Zajmuje obszar 13,03 km2, na którym zamieszkuje; 2353 osób w około 700 budynkach. Większość budynków jest wybudowana lub zmodernizowanych w drugiej połowie XX w. Rybnianie prowadza około 500 gospodarstw rolnych Najniżej położony dom nad poziomem morza 236m. Centrum wsi 260 m. npm. Najwyżej usytuowane domy są na wysokości 365m. npmWieś położona jest niedaleko Krakowa. Obszar zabudowy wsi Rybna ma kształt litery „Y”. Podstawa jest oparta o szosę Kraków – Oświęcim, czyli Rybna Dolna. Ta część wsi jest płaska i stanowi dobrze zaznaczone obniżenie zwane zapadliskiem Cholerzyn - Półwieś, które ciągnie się równoleżnikowo. Natomiast jej górna cześć  jest silnie pofałdowana i wznosi się w kierunku północnym. Jest to południowa część Garbu Tenczyńskiego. Górne odnogi Rybnej rozdziela dolina potoku Rybnianki. Lewa strona wsi - Kocurowie kończy się Wielką Górą. Prawa strona - Nowy Świat kończy się małym stawkiem zwanym Jeziorkiem.Przysiółki: 
Morgi, Wrzosy
Inne miejsca:
Bednarze, Brzezina, Dołek, Gorki, Guchówka, Jaskowiec, Karczmarski Dół, Konietopa, Kornowiec, Krzyk, Lisie Jamki, Łąki, Maciejówka, Mały Dołek, Piekło, Pod Lipą, Pod Lipką, Podsancze, Podskale, Przy Sosence, Skałka, Skotnica, Spadleniec, Strug, Wołek, Zadworze, Zapaście, Zientary.