PARAFIAHistoria Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Kazimierza w Rybnej

Parafia Rybna jest częścią dekanatu Czernichowskiego, który należy do Archidiecezji Krakowskiej. Obejmuje wsie: Rybna, Czułów, Czułówek oraz Przeginię Duchowną. Obszar parafii wynosi 32,64 km2, w tym Rybna – 13,03 km2, Czułów – 7,68 km2, Czułówek -3,83 km2 oraz Przeginia Duchowna – 6,86, km2. Liczba mieszkańców Parafii wynosi ok. 5038 osób, w tym w Rybnej - 2339 osób, Czułowie - 1230 osób, Czułówku – 437 osób oraz w Przegini Duchownej – 1032 osoby (stan w roku 2008) Data założenia parafii jest trudna do określenia z uwagi na brak dokumentów, które zaginęły w czasie zawirowań dziejowych. Przyjęto, iż Parafia została założona w 1440 roku. W tym, to bowiem roku opaci tynieccy wybudowali na terenie Rybnej drewnianą kaplicę p.w. NMP. Natomiast miesięcznik Orka nr 10 z 1998r podaje wcześniejszą datę 1325r, istnienia na terenie Rybnej kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja. Nie zachowały się żadne zapiski dotyczące parafii z okresu, gdy właścicielami Rybnej byli opaci tynieccy. Nie licząc dokumentów znajdujących się w Parafii w Rybnej, są to: Elenchus tj. spis księży, którzy pełnili posługę duszpasterską od 1647 do chwili obecnej, Kronika Bractwa św. Anny założona w 1647r i księgi metrykalne od 1748r. W 1821 roku w miejsce drewnianego wybudowano kościół z kamienia, w stylu józefińskim z płaskim stropem i półokrągłymi oknami. Przy budowie wykorzystano ze starego kościoła cztery zabytkowe ołtarze, które zostały ustawione po bokach. W 1832 roku Kościół został konsekrowany p.w. św. Kazimierza przez bp Karola Skórkowskiego. W latach 1842 – 1843 kościół rozbudowano nadając mu kształt krzyża, poprzez dobudowanie kaplicy i prezbiterium. W 1862 roku do kościoła dobudowano wieżę przykościelną. 22 Listopada 1922 roku z odlewni dzwonów Braci Felczyńskich w Kałuszu sprowadzono dwa dzwony: większy o imieniu, św. Kazimierz/227kg/ oraz mniejszy Ferdynand. Dzwony te poświęcono 4 marca 1923 roku. Zostały one niestety zrabowane podczas II Wojny Światowej. 7 września 1947 roku z Odlewni dzwonów i metali Karol Schwabe w Białej Krakowskiej sprowadzono trzy dzwony: największy – św. Kazimierz /245 kg/, średni – św. Anna /155 kg/ oraznajmniejszy – Matka Boska Różańcowa /105 kg/. Dzwony te poświęcono w dniu 12 października 1947 roku. W dniu 4 stycznia 1959r bp Karol Wojtyła, Sufragan krakowski poświęcił piętnastogłosowe organy. Od dnia 24 lipca 1973 roku do 1998 roku posługę duszpasterską pełnili księża ze Zgromadzenia Orionistów p.w. Małe Dzieło Bokiej Opatrzności. W chwili obecnej w Kościele jest 6 ołtarzy. W ołtarzu głównym znajduje się malowany na desce obraz Matki Boskiej Różańcowej zwanej Rybniańską Panią. Nad nim znajduje się obraz św. Kazimierza pędzla Michała Stachowicza. W bocznych ołtarzach – barokowych z XVII w. oraz na ścianach są też inne zabytkowe obrazy olejne: św. Anny Samotrzeciej, św. Mikołaja, św. Antoniego, św. Izydora, św. Krucyfiks, św. Józefa, św. Joachima i Anny. Kościół jest otoczony kamiennym murem z czterema narożnymi kaplicami. Ponadto na terenie Parafii są trzy kaplice. W Czułówku – zbudowana w latach 1910-1918 oraz dwie w Przegini. Pierwsza zbudowana w 1899 r przez Mikołaja Marchewkę oraz druga - nowa p.w. św. Józefa.