ZABYTKI

 1.    Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Kazimierza
        a) Kościół murowany z 1 poł. XIX wraz z ogrodzeniem
        b) Plebania murowana z 1935-1937,
        c) Organistówka nr 165, murowana, z ok. 1900
 2.    Zespół dworski, wł. Karol Rostworowski
        a) Dwór, murowany, XVII / XVIII, XIX / XX przebudowany.
        b) Park z XVII,
 3.    Kapliczka p.w. Św. Jana Kantego, mur., k. XIX wieku,
 4.    Kapliczka p.w. Św. Floriana, mur., przed. 1900 roku,
 5.    Kapliczka p.w. Św. Matki Boskiej, obok domu nr 360, mur., po 1920 roku,
 6.    Kapliczka p.w. Św. Matki Boskiej, mur., po 1920 roku,
 7.    Dom nr 191, ok. 1915 roku,
 8.    Dom nr 224, drewn.-mur., ok. 1905 roku,
 9.    Dom nr 273, drewn., 1915 roku,
10.   Dom obok nr 303 drewn., ok. 1900 roku,
11.   Dom nr 318, drewn., ok. 1900 roku,      Feluś Krzysztof
12.   Dom nr 378, drewn., 1905 roku,
13.   Dom nr 526, drewn., 1935 roku,
13.   Dom nr 542, drewn., ok. 1900 , Kwaśny Janina
14.   Dom obok nr 542, drewn., ok. 1920 ,    j.w.
15.   Dom, drewn., 1900 roku,
16.   Poczta nr 11, mur., ok. 1920 roku,
17.   Mleczarnia, mur., 1910-1915 roku,
18.   Kuźnia, drewn., ok. 1920 ,
19.   Stolarnia nr 223, mur., ok. 1920 ,
19.   Stodoła w zagrodzie nr 84, drewn., ok.1910 roku,
20.   Stodoła w zagrodzie nr 175, drewn., ok. 1910,
21.   Stodoła obok sklepu, drewn., ok. 1910 roku,
 Opracowano na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego UG w Czernichowie

Stanowiska Archeologiczne

1.          93 Rybna ( dz. Nr 275) Obozowisko jaskiniowe rys 2
2.         94 Rybna (dz. Nr 1258, 1259) Obozowisko jaskiniowe   rys. 24
3.        95 Rybna Obozowisko z epoki kamienia rys 6
4.        96 Rybna Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza rys 7
5.        97 Rybna Osada z okresów wpływów rzymskich rys 6
6.        98 Rybna Obozowisko z okresu mezolitu rys. 19
7.        99 Rybna Obozowisko z okresu neolitu   rys. 21
8.     100 Rybna Obozowisko z epoki kamienia    rys. 35
9.     101 Rybna (na terenie Czułówka) Ślad osadniczy z epoki kamienia   rys. 35
10. 102 Rybna Obozowisko z epoki kamienia    rys. 28
11. 103 Rybna Osada z okresu wczesnego i późnego średniowiecza rys. 34
12. 104 Rybna Obozowisko z epoki kamienia    rys. 38
13. 105 Rybna Obozowisko z epoki kamienia oraz osada średniowieczna rys. 26
14. 106 Rybna Pracownia krzemieniarska    rys 30
Opracowano na podstawie Planu zagospodarowania Przestrzennego UG w Czernichowie

Niestety wiele z tych zabytków nie istnieje.