SOŁTYSI
Obejmuje okres od 1939 do chwili obecnej

Pan Franciszek Baranik od 1939 (być może ze i wcześniej) do 1943. Od 1943 do zakończenia wojny sołtysostwo sprawuje, jako zastępca Pan Jan Klimas. Po zakończeniu II wojny światowej z nadania gminy Czernichów sołtysami kolejno zostają Stanisław Maciejczyk i Stanisław Gier. W okresie sołtysowania Stanisława Giera jego zastępca jest Kazimierz Feluś by po pewnym okresie objąć sołtysostwo. Końcówka lat 40 ogłoszono wybory sołtysa i pozostaje nim Ignacy Malik. W okresie Kolektywizacji wsi decyzja władz administracyjnych w miejsce usuniętego Ignacego Malika zostaje mianowany sołtysem Józef Gawin, a po jego śmierci sołtysostwo przejmuje córka Stefania Tekieli,   jest ona kolejno wybierana przez Gromadzką Radę Narodowa w Rybnej oraz w powszechnych wyborach sołtysa. W 1984 roku w wyborach powszechnych sołtysem zostaje wybrany Józef Podgórski, który w roku 1986 składa rezygnację z sołtysowania. W jego miejsce zostaje wybrana Pani Barbara Łącka, która pełni tą funkcje do dnia dzisiejszego.

Oprac: Władysław Łącki