KALENDARIUM


Archeolodzy na Terenie Rybnej dokumentują:

Rejon Wrzosów      
- Obozowisko z epoki kamienia, Obozowisko jaskiniowe, osada z okresu wpływów Rzymskich i ślad osadniczy ze wczesnego średniowiecza
Rejon Konietopy        
- Obozowiska z epoki kamienia, oraz dwie osady z okresu wczesnego i późnego średniowiecza
Gruszczyce                 
- Obozowisko z okresu mezolitu
Ujnioki                       
- Obozowisko z okresu neolitu
Łyso Góra Zopaście   
- Obozowisko jaskiniowe

Połowa wieku XIII   
Krakowski Biskup Prandota w Dekrecie o dziesięcinie wymienia włościan z Rybnej
1325 
Wzmianki o Kościele –Kaplicy pod wezwaniem św. Mikołaja na terenie Rybnej
1357
lub 1373 wg innych źródeł Rozgraniczenie Rybnej od Sosnki, czyli dzisiejszej Sanki, własności Andrzeja z Morawicy.
1363
Nabycie Rybnej przez Króla Kazimierza Wielkiego i przekazanie Opactwu Tynieckiemu.
1440  
Założenie Parafii Opaci Tynieccy budują na terenie Rybnej drewnianą  kaplicę pod wezwaniem Narodzenia N. M. P.
1449 
Nadanie przywileju dziedzicznego na wójtostwo - Jaroszewski pierwszym wójtem
1451  
Dziedziczny przywilej na prowadzenie młyna – przywilej otrzymała rodzina Rysiów
1455 
Dziedziczny przywilej sołtysostwa – sołtysostwo sprawuje rodzina Więcków
1456 
Zatwierdzenie nadania wsi klasztorowi przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Od tej pory Rybna pozostawała pod władzą Opatów Tynieckich prawie do końca  XVIII wieku.
1772  
Pierwszy rozbiór Polski oddzielił Tyniec i jego dobra oddzielił od Polski i przyłączył do państwa austriackiego.
1786  
Zawarcie konwencji z Austrią. Na jej podstawie, Rybna i okoliczne wsie powracają do Rzeczpospolitej
1788  
Sejm czteroletni przeznaczył odzyskane dobra na fundusz wojska.
1815 
Po Kongresie Wiedeńskim, na którym utworzono Rzeczpospolitą Krakowską (Wolne Miasto Kraków), Rybna przeszła pod władzę Senatu Miasta Krakowa.
1817  
Dozór Główny Szkół Początkowych występuje do Rybnian o założenie szkoły  jednoklasowej.  Szkoła funkcjonuje w domach prywatnych, wówczas uczył jeden  nauczyciel. Pan Ignacy Bielański 
1836 
Zniesienie na terenie Rybnej pańszczyzny w robociźnie, którą zamieniono na czynsz Płatny w gotówce. Dzięki temu włościanie gospodarujący na gruntach zostali ich wieczystymi  dzierżawcami.
1836
Utworzony Folwark zakupił Gros, aby następnie go odsprzedać Waleremu Wielogłowskiemu.    
1847
Na skutek klęski nieurodzaju nawiedziła Rybną epidemia tyfusu głodowego. Zmarło wówczas 213 osób.
1848
Ostateczne zniesienie pańszczyzny i czynszów po zajęciu Wolnego Miasta Krakowa przez Austrię, Uwłaszczenia dokonał rząd Austriacki.
1855 
I epidemia cholery
1857
Oddano do użytku Dom Szkolny
1857 
Prezes Krakowskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego podpisuje Kontrakt kupna wieczystej dzierżawy folwarku w Czernichowie od rodziny wójta z Rybnej  Kadłubowskiego pod przyszłą Szkołę Rolniczą
1873
II epidemia cholery
1874 
III epidemia cholery
1875
Oddanie do użytku nowego murowanego piętrowego budynku szkolnego Kierownikiem  szkoły jest G. Lisowski
1875
Majątek i Dwór przeszedł na własność Joachima Roztworowskiego.
1899 
Powstaje Towarzystwo Ogniowe (Ochotnicza Straż Pożarna).
1901 
Powstanie Spółdzielni Mleczarskiej.
1903-1904 
Budowa nowego budynku mleczarni.
1905
Oddanie do użytku nowego budynki.
1907
Spółdzielnia Mleczarska otrzymała złoty medal za masło wyborowe na Wystawie Przyrodniczo- leczniczej we Lwowie.
1908-1910
Parcelacja majątku dworskiego przez Piotra Rostworowskiego i pozostawienie rodzinie dworu i resztówki.
1911
Spółdzielnia Mleczarska w Wiedniu otrzymała złoty medal za swoje produkty
1913 
Staraniem kierownika Sędery Szkole nadano imię Bartosza Głowackiego oraz przeprowadzono remont budynku szkolnego
1914
Z chwilą wybuchu I Wojny Światowej dużo mężczyzn została wcielonych do armii  austriackiej, co spowodowało zawieszenie działalności Spółdzielni z powodu braku  pracowników.
1919
Wznowienie działalności Spółdzielni Mleczarskiej
1922 
Dwór nabyła Zofia Jednowska, żona krakowskiego aktora Mariana Jednowskiego.
1923 
Szkoła w Rybnej podniesiona do rangi szkoły siedmioklasowej.
1934 
Zmechanizowanie pracy w mleczarni
1936 
Powstaje ośrodek zdrowia działa do wybuchu wojny wyposaża go Spółdzielnia  Mleczarska
1939 
Wybuch II wojny światowej nauka w szkole dalej prowadzona lecz tylko nauka pisania, liczenia i przyrody. Część sal, jako magazyny i kwatery wojska
1946
Powstaje punkt biblioteczny, a później biblioteka.
1950-1951
Elektryfikacja wsi Rybna
1953
Utworzenie „Domu Aktora” we Dworze.
1955-1972 
Po reorganizacji administracji państwowej Rybna staje się Gromadą
1959 
Zamknięcie „Domu Aktora”
1960-1962 
Budowa wodociągu
1963 
Rozpoczęcie budowy nowej szkoły   Listopad 1964 oddanie jej do użytku
1972-01-23 
Odsłonięcie pomnika ku czci Rybnian poległych w walce z okupantem niemieckim  oraz oddanie do użytku ośrodka zdrowia.
1973-01-01 
Przeniesienie Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej do Czernichowa. Pomieszczenia po niej przeznaczono na mieszkania dla nauczycieli.
1975 
Mocą zarządzenia prezydenta Krakowa zostało utworzone w Czernichowie Centrum Kształcenia Rolniczego. W jego skład weszły: pięcioletnie i trzyletnie technikum rolnicze  w Czernichowie oraz  
dwuletnie zasadnicze szkoły zawodowe  m. innymi  w  Rybnej
1986-1990
Budowa gazociągu dla części wsi Podsancze i Nowy Świat.
1991-02-21  
Urząd Pocztowy został przeniesiony do "Domu Strażaka"  
1993-1997
Budowa Sali Gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych
1996-1997
Gazyfikacja pozostałych rejonów Rybnej
1999
Telefonizacja wsi
1997-2002
Budowa kanalizacji

Opracowano na podstawie artykułów miesięcznika Orka i danych z strony Urzędu Gminy Czernichów, 
Tablicy informacyjnej w kościele parafialnym oraz  informacji mieszkańców. (Władysław Łącki i R.S.)