KALENDARIUM - PARAFIA

Połowa XIII w.
Krakowski Biskup Prandota w Dekrecie o dziesięcinie wymienia włościan z Rybnej

1325 r.
zmianki o Kościele –Kaplicy pod wezwaniem św. Mikołaja na terenie Rybnej

1367 r. lub 1363 r.
Nabycie Rybnej przez Króla Kazimierza Wielkiego i przekazanie Opactwu Tynieckiemu 

1440 r.
Założenie Parafii. Opaci Tynieccy budują na terenie Rybnej Drewniana Kaplicę pod wezwaniem Narodzenia
N. M. P.
kościół był w formie krzyża

1456 r.
Zatwierdzenie nadania wsi klasztorowi przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Od tej pory Rybna pozostawała pod władzą Opatów Tynieckich prawie do końca XVIII wieku.

01.08.1820 r.
Rozpoczęcie budowy obecnego kościoła. stylu Józefińskim.  Boczne ołtarze pochodzą z poprzedniego kościoła. Obrazy w nich się znajdujące opisuje w swoich opracowaniach  prof. J.Łepkowski.
Na budowę kościoła zgromadzono fundusze: Senat wolnego Miasta Krakowa – 20 900zl, Księża Kanonicy Laterańscy - 2 500zl
Mieszkańcy Rybnej Czułowa Czułówka Przegini Duchownej przeznaczyli 2500 dni ciągłych (konnych) oraz 5 800 dni pieszych
Zarządzającym budową był wójt Rybnej Jan Kanty Kadłubowski, który własnym kosztem wybudował 4 kaplice narożne

27.07.1822 r.
Zakończenie i odbiór budowy przez Dziekana czernichowskiego, plebana Lisieckiego ks. Józefa Raciborowskiego.

28.07.1822 r.
Pierwszą mszę świętą we wnętrzu nowego kościoła połączoną z nadaniem odpustu na świętą Annę przywiezionego od ojca św. Piusa VII odprawia ks Dziekan czernichowski Józef Raciborowski.

11.08.1822 r.
Odbiór budowli kościoła przez władze świeckie. Senat Krakowski do sprawdzenia prawidłowości budowy kościoła powołał komisję w składzie: Adam Paprocki - Intendent dóbr i lasów, ks. Kanty Drobich, poddziekan pleban Regulic, Feliks Radwański - budowniczy okręgowy, Bogumił Trenewer - inspektor. Komisja uznaje budowlę kościoła za dokładna i trwałą.

1832 r.
J E Ks. BP Karol Skórkowski konsekruje nowy kościół pod wezwaniem św. Kazimierza

31.07.1836 r.
Umiera ks. Kacper Żychoń

11.08.1836 r.
Proboszczem zostaje ks. Szymon Kozieński

18.11.1836 r.
Kanoniczne wprowadzenie na proboszcza ks. Kozieńskiego

Zapis z dnia 27.10.1842 r.
Wypis z dokumentów znalezionych w kopule dzwonnicy.
Ks. Kozieński buduje: Reperacja kościoła i zakrystii. Sprawienie kilku ławek i 2 konfesjonałów. Naprawa dachu kościoła i plebanii. Formując kościół w postaci krzyża dobudowuje Kaplice i prezbiterium, pod którym buduje piwnice, jako przyszli swój grób. Następnie buduje kopułę, czyli sygnaturkę pośrodku kościoła przykrytą blachą. Układa posadzkę kamienną w Kaplicy i Polowie kościoła oraz w prezbiterium. Odnawia ołtarze i w nich obrazy. Ołtarzy jest 5 (wielki ołtarz pod tytułem Matki Bożej i św. Kazimierza a boczne to św. Anny św. Mikołaja, Pasyja oraz w kaplicy św. Szymona. W tych dokumentach był wykaz parafii Dekanatu czernichowskiego.

1842 r. - Budowa nowego cmentarza z twardego materiału. Roboty prowadzi Antoni Spyrzyński nauczyciel ze szkoły w Rybnej

1862 r.
Dobudowa wieży przykościelnej

13.08.1867 r.
Umiera ks. Szymon Kozieński

 28.02.1868 r.
Kanoniczne wprowadzenie ks. Ignacego Orzechowskiego, który wcześniej był proboszczem w Sance.

24. 08.1896 r.
Wizytacja duszpasterska Parafii poprzez biskupa Jana Kniazia z Kozietulska Puzynę

23.07.1899 r.
Umiera ks. Ignacy Orzechowski

 04.01.1900 r.
Kanoniczne wprowadzenie na probostwo ks. Ferdynanda Widlarza.

1900 r.
Cały kościół zostaje pokryty dachówka niepołomicką, a wieża i sygnaturka pokryte blachą. Wzmocniono dzwonnice nowymi belkami. Pokrycie blacha części okrąglej dachu nad prezbiterium, poprawienie tynków zewnętrznych kościoła. Kosztem kołek rolniczych odnowiono ołtarz św. Izydora i zakupiono 8 nowych lichtarzy

1901 r.
Odnowienie ołtarza św. Mikołaja

1903 r.
Poszerzenie cmentarza grzebalnego. Pierwszą pochowana osobą na tej części cmentarza jest Róża Suchanikowa.

1904 r.
Członkowie różańca żywego fundują korale dla obrazu M.B. Rybniańskiej

 17.09.1905 r.
Wizytacja ks. biskupa Anatola Nowaka sufragana Krakowskiego. Konsekracja ołtarza wielkiego i umieszczenie w nim relikwii męczenników: św. Stanisława oraz Floryna.

 1908 r.
Założenie ochronki dla małych dzieci im ojca św. Piusa X

 1910 r.
Ze składek parafian zostaje ułożona w kościele nowa posadzka cementowa (czarno biała)

 1911 r.
Wykonano bardzo dużo robot remontowych w budynkach parafii oraz wybielono wnętrze kościoła.

1912 r.
Obchody 100-lecia urodzin wielkiego wieszcza narodowego Zygmunta Krasińskiego. Okolicznościowe akademie w szkole i kościele

1913 r.
Gruntowna restauracja Ołtarza wielkiego oraz ustawienie nowych figur św. Stanisława Biskupa oraz św. Kazimierza.
Wstawiono nowy obraz św. Franciszka odbierającego stygmaty, którym jest zasłaniany obraz M.B. Wykonano nowe złocenia w ołtarzu wielkim.
Oczyszczono ołtarze boczne, ambonę oraz baldachim nad nią. Wykonano nowe złocenie 4 filarów ołtarza św. Anny.
Wykonano nowe schody do kościoła z kamienia sprowadzonego z Jelenia koło Jaworzna. Natomiast balustrady obok schodów wykonali uczniowie szkoły prowadzonej przez księży Salezjanów w Oświęcimiu.

1914 r.
Cd prac w kościele, które dokończono na uroczystość Bożego Ciała. 
17 czerwca - Uderza piorun w kościół powodując znaczne zniszczenia. 
28 lipiec - Wybuch I wojny światowej. Pobór mieszkańców Rybnej do wojska austriackiego. W bitwie pod Kraśnikiem dnia 27 sierpnia giną dwaj Rybnianie Teofil Czech i Paweł Skalny.

28.10.1916 r.
Poświęcenie nowo wybudowanej kaplicy w Czułówku.
22 grudzień - ks. Ferdynand Widlarz zostaje mianowany Notariuszem dekanatu Czernichowskiego

07.11.1916 r.
C.K. Komisja Wojskowa zabiera z wieży kościoła dwa dzwony dla celów wojskowych o łącznej wadze 381 kg Większy Casimir i mniejszy Angelus zawieszone w 1862 r przez ks. Szymona Kozieńskiego

16.11.1917 r.
C.K. Komisja wojskowa zabiera dwa ostanie dzwony z parafii: średni o wadze 167 kg i z kaplicy w Przegini Duchownej 6 kg 

1922 r.
22 listopad - Sprowadzenie dwuch dzwonów z odlewni Braci Felczyńskich z Kałusza. Większy Kazimierz (227kg) i mniejszy Ferdynand (106kg)
10 grudnia miała miejsce kradzież korali z obrazu M.B. Rybniańskiej ufundowanych przez członków różańca żywego w 1904r 

1923 r.
4 marca - Uroczyste poświęcenie nowych dzwonów
18 grudzień  - Sąd powiatowy w Jaworznie zwraca odzyskane korale i inne kosztowności  skradzone rok temu .

1924 r.
Mieszkanka Rybnej ofiarowywuje 3 nitki korali o wadze 13dkg na obraz św. Anny 

1925 r.
22 czerwiec Kanonicza wizytacja duszpasterska biskupa krakowskiego ks. Adama Stefana księcia Sapiehę w czasie wizytacji ks. Biskup udziela sakramentu bierzmowania 1539 parafianom.

1928 r.
Nadbudowanie drewnianego pięterka na budynku plebanii.

26.10.1930 r.
Piotr Tekieli jako delegat z Rybnej do dekanalnego związku Katolickiego bierze udział w poświeceniu Domu Akcji Katolickiej diecezji Krakowskiej w Krakowie.

1931 r.
Obielono wnętrze kościoła na dwa kolory zaś prezbiterium odmalowano.
Remont tynków i bielenie na zewnątrz, Remont pokrycia dachowego i orynnowania.

1931 r.
Gruntowny remont organów. Do dotychczasowych organów 7 głosowych dodano dodatkowo pedał dwugłosowy (remont prowadzi W. Kałuża).

05.06.1932 r.
Wybór rady parafialnej prezes Piotr Tekieli, sekretarz Albin Koczwara, skarbnik Izydor Czech.

23-24.05.1935 r.
Parafie wizytuje metropolita krakowski książę Adam Stefan Sapieha

10.08.1936 r.
Umiera ks. Ferdynand Widlarz proboszcz Rybnej w-ce dziekan czernichowski. Nowym proboszczem zostaje mianowany ks. Aleksander Rajda. W okresie zimy do pomocy w parafii jest skierowany ks. Dr Julian Groblicki późniejszy sufragan krakowski. 

20.08.1937 r.
Do Rybnej zostaje skierowany jako wikariusz ks. Jan Miranów. Autor słów dwu pieśni „Matko Rybniańska łaskami płynąca” i „Gdzie jest me serce, gdzie jest ma dusza w cichym kościele u stóp Jezusa”

1938 r.
Wincenty Kałuża z Ryczowa naprawia organy. Kosztem stowarzyszenia Mężów zakupiono nową szopkę z 15 figurami. 

1940 r.
Zakup do kościoła nowej brązowej, złoconej monstrancji, dywanu. Remont murów wokół kościoła i bielenie na zewnątrz. Grudzień ks. Miranów zostaje przeniesiony do Rudawy w jego miejsce przychodzi ks. Władysław Kania.

1941 r.
Żona dr Pitharda Janina ofiarowuje własnoręcznie malowany obraz św. Teresy.

1942 r.
Budowa malej elektrowni wiatrowej dla potrzeb kościoła, plebanii i wikarówki
Okupant Niemiecki zabiera dzwony z kościoła.

1944 r.
14 i 15 czerwiec - Wizytacja kanoniczna Metropolity Krakowskiego ks. Adama Stefana Sapiehy. (Problem z zakwaterowaniem Metropolity gdyż na plebanii urzędowali urzędnicy niemieckiej organizacji Todt, którzy w zamian za 2 koguty i jednego indyka udostępnili część swych pomieszczeń).

1947 r.
7 Wrzesień - Sprowadzono z Białej Krakowskiej „odlewnia dzwonów i metali Karol Schwabe” trzy dzwony. Największy św. Kazimierz waży 245kg, mniejszy św. Anna 155kg i najmniejszy Matka Boska Różańcowa 105kg waga dzwonów z okuciami. Na wszystkich dzwonach jest napis „Fundatorowie dzwonów Andrzej Irlik, Marianna żona, Bronisława Rakoczy”. Na średnim dzwonie dodatkowo jest napis „Przemoc hitlerowska dzwony nam zabrała, w zamian za to Polska zmartwychwstała”. 12 Październik ks. Prałat Andrzej Paryś Dziekan Czernichowski święci dzwony. Chrzestnymi rodzicami dzwonów było 160 par

1951 r.
Elektryfikacja kościoła.

24.09.2017 r
W szpitalu w Grodzisku Mazowieckim zmarł Ks. Stanisław DRAJCZYK